Kerkdiensten

jul
21
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

Veilige kerk
De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. De NGK ‘De Zaaier’ commiteert zich aan de 'Gedragscode Werkers in de kerk' van de NGK.
Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Hieronder leest u hoe hiermee omgegaan kan worden.

Landelijk Meldpunt
In de gemeentewijzer is een verwijzing opgenomen naar het meldpunt Seksueel misbruik binnen kerkelijke relatie. Bij dit meldpunt kan een ieder terecht voor vragen, informatie en begeleiding wanneer er sprake is van seksuele intimidatie of misbruik binnen de gemeente. Tevens beschikt de gemeente over een ‘eigen protocol’. Klik op het menu-item 'Landelijk Meldpunt' voor meer informatie.

Intern vertrouwensperoon
De intern vertrouwenspersoon (IVP) is er voor iedereen (leden en gasten) die onze kerk bezoekt of deelneemt aan activiteiten onze kerk, en zich daar veilig mag/moet voelen. Klik hier  voor meer informatie of klik in hoofd menu 'Home' via het item 'Meldpunt' op "Intern vertrouwenspersoon'.

Psychische en/of sociale nood
Er zijn ook vertrouwenspersonen aangesteld voor psychische en/of sociale nood, voor meer informatie klik hier. U dienst dan wel ingelogd te zijn!

Gedragscode Veilig Jeugdwerk
Wanneer iemand zich inzet als vrijwilliger, stagiair(e) of betaalde kracht wordt gevraagd om met deze gedragscode in te stemmen. Klik hier voor de gedragscode


NGK de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  scriba@dezaaier-oldehove.nl