Kerkdiensten

apr
28
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

Richtlijn V.V.B.

Netto maand ongehuwd ongehuwd eigen gehuwd met aantal kinderen
inkomen thuiswonend huishouding 0 1 2 3 4 5
300 7 3 - - - - - -
400 14 10 4 2 - - - -
500 23 17 11 10 8 6 4 3
600 30 24 18 16 14 12 10 8
700 39 32 26 23 21 18 16 14
800 48 40 34 30 28 25 23 20
900 58 50 42 39 36 33 29 27
1000 68 60 51 48 43 40 37 34
1100 78 70 60 57 52 49 45 41
1200 90 8 71 66 62 57 53 49
1300 102 92 81 75 71 66 61 57
1400 114 104 92 86 81 75 71 66
1500 131 120 107 101 95 89 83 78
1600 147 135 122 115 108 102 95 89
1700 164 151 137 129 122 115 108 101
1800 182 168 153 145 137 129 121 114
1900 200 185 169 160 151 143 135 127
2000 218 203 186 176 167 158 149 140
2100 237 221 203 193 183 173 163 154
2200 257 240 221 210 199 188 178 168
2300 277 259 239 227 216 204 193 182

Met nadruk wijzen wij erop dat deze tabel niet meer is dan een richtlijn, en ieder zal in zijn/haar eigen verantwoordelijkheid tegenover de Here de eigen bijdrage moeten vaststellen.

Laat de lasten niet over aan een deel van de gemeente, maar geeft allen met vreugde een deel terug van wat de Here ons overvloedig heeft geschonken. Want God heeft de blijmoedige gever lief (2 Cor. 9:7).

Betaling via NL89 RABO 0348655835 t.n.v. Geref. Kerk Vrijgemaakt te Oldehove.

loadmodule mod_kerkgroeplink,CvB

NGK de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  scriba@dezaaier-oldehove.nl