Kerkdiensten

apr
28
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

De Zaaier

De naam van het kerkgebouw is "De Zaaier"  en is ontleend aan de gelijkenis die de Here Jezus heeft verteld.

Het zaad in deze gelijkenis staat voor het Woord van God, het prachtige evangelie dat de Here Jezus naar de aarde is gekomen en de straf heeft gedragen die voor ons was bestemd! Deze geweldigde boodschap mogen we elke zondag weer horen in ons kerkgebouw.

Het gebouw

Het in 1994 gebouwd kerkgebouw is bestempeld als een multifunctioneel gebouw. Naast de grote zaal biedt het gebouw nog plaats aan vijf vergaderzalen, waarbij twee zalen middels een vouwwand zijn samen te voegen tot één grote zaal. De kerkzaal heeft 350 zitplaatsen, maar kan door het weghalen van twee scheidingswanden met nog eens honderd zitplaatsen.

De kerkzaal is ook voorzien van een ringleiding. Deze ringleiding is aangebracht rond het middenvak. De slechthorende die de dienst via de ringleiding willen volgen, dienen dan ook plaats te nemen in het middenvak. Het hoorstel dient hiervoor op de stand "T" te worden gezet.

De gelijkenis

De naam "de Zaaier" is ontleend aan een bekende gelijkenis die de Here Jezus aan de mensen heeft verteld. We lezen hierover in Matteüs 13:

1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’
Verderop in datzelfde hoofdstuk(vers 18-23), legt Jezus uit wat de betekenis is van deze gelijkenis:
18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19 bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20 Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21 Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 22 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23 Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’

NGK de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  scriba@dezaaier-oldehove.nl