Kerkdiensten

apr
28
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

Kind en Kerk

De commissie Kind en kerk heeft als doel de kinderen een duidelijke plaats te geven in de kerk. Ze laten voelen en merken dat zij erbij horen en onderdeel zijn van de gemeente.

En op zo'n manier over God en alle verhalen uit de Bijbel te vertellen, dat ze het begrijpen, herkennen en onthouden! Door op hun niveau, in hun taal en met hun mogelijkheden te praten en rekening te houden, hopen wij de kinderen te leren van Gods oneindige liefde en Zijn onmisbare leiding in hun leven. De uitdaging is dan ook elk kind te raken met Zijn liefde!


In iedere gemeente (GKV) worden de kinderen gedoopt. Bij de doop krijgen ze het teken van Gods trouw mee. De doop is ook het teken dat de kinderen bij de gemeente horen. Daarbij wordt de gemeente bij de doop opgeroepen voor de kinderen van de gemeente te zorgen en om hun ouders heen te staan. De kinderen zijn onze kleinste en kwetsbaarste broertjes en zusjes in het geloof, die moeten verzorgd, gevoed en beschermd worden.

Doelgroep

  • Alle kinderen van basisschool "Onder de Wieken" en kinderen op speciaal onderwijs in dezelfde leeftijd.
  • De kinderen die naar de creche worden gebracht.

Hoe?

  • De kinderen op een aangepast niveau bij en rondom alle kerkdiensten betrekken en ze zo laten merken dat ze welkom zijn in de kerk en er dus bij horen.
  • Kinderen  betrekken bij bijzondere kerkelijke activiteiten, bijv. dankdag, feestdagen.

Werkplan

Het werkplan die de commissie heeft opgesteld. Deze is te downloaden van onze Downloads.

NGK de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  scriba@dezaaier-oldehove.nl