Kerkdiensten

jun
23
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

Richtlijnen EHBO-er

Bij ernstige situaties

 • De hulpverleners, gaan naar het slachtoffer en helpen, vragen eventueel hulp van anderen.
 • Het slachtoffer wordt tussen de stoelen vandaan gehaald en naar de dichtstbijzijnde gangpad gebracht of indien makkelijker, de koster helpt de stoelen opzij te zetten(weet precies hoe dat moet) en ruimte te maken.
 • De koster belt op verzoek 112 of een huisarts. Altijd terugmelden dat er is gebeld.
 • De koster zet met derden een scherm om het slachtoffer en hulpverleners neer
 • De koster haalt, op verzoek, een brancard
 • Voor het einde van de dienst en/of tijdens de dienst de dominee informeren( meestal doet de koster dit), hoe het met de patiënt gaat, en/of wat er gaat gebeuren.
 • Familie erbij laten, anderen terugsturen.
 • Degene die dienst heeft, heeft de leiding en blijft dit houden, mits hij/zij anders aangeeft.

Bij een hartstilstand

 • 112 bellen, vergeet niet eerst een ‘0’ te draaien.
  • Zeggen dat het om een reanimatie gaat.
  • Naam en plaats melden De Zaaier Julianastraat 25 Oldehove.
  • AED naar het slachtoffer brengen
  • Slachtoffer ter plekke behandelen.
 • Ruimte genoeg maken voor het slachtoffer (zie boven)
 • Schermen plaatsen (zie boven) en kniebescherming voor hulpverleners halen.
 • Voldoende hulp bij het reanimeren vragen en om de twee minuten wisselen.
 • Doorgaan tot het ambulancepersoneel zegt, dat je kunt stoppen.
 • Probeer de dominee op de hoogte te houden, wat er gaat gebeuren.
 • De kerk ontruimen volgens aanwijzing van de koster. Dit houdt in; per vak naar buiten door de nooduitgangen, het vak waarin het slachtoffer zich bevindt wordt als eerste ontruimd. Één van de hulpverleners staat buiten bij de invalidenparkeerplaats en houdt de ruimte vrij voor de ambulance en begeleidt ambulance medewerkers naar het slachtoffer.

NGK de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  scriba@dezaaier-oldehove.nl